Макром Д.О.О. – предузеће за производњу, промет и услуге

Адреса: Краља Милутина 3, 15000 Шабац
Тел/факс: 015 352 704
Мобилни: 063 340 960
e-mail: makromsabac@yahoo.com
Радно време: понедељак-петак 08-16, субота 08-13
ПИБ: 100 110 182
ПДВ: 131338614
М.бр.: 7639007
Текући рачун: 170-30023782000-80 UniCredit
Преузмите нашу ПДВ потврду